Home / Thuốc tim mạch (page 48)

Thuốc tim mạch

Thuốc coveram 5/5 là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc coveram 5/5 là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc phezam là thuốc gì? Thuốc mecefix be là thuốc gì? Thuốc adrenoxyl …

Read More »

Thuốc verospiron 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc verospiron 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc proxacin 200mg là thuốc gì? Thuốc lansoprazol stada 30mg là thuốc …

Read More »

Thuốc enalapril 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc enalapril 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc esomez là thuốc gì? Thuốc magdivix là thuốc gì? Thuốc trimafort …

Read More »

Thuốc dorocron mr 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dorocron mr 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc menison 4mg là thuốc gì? Thuốc skdol baby là thuốc gì? Thuốc nitrostad …

Read More »

Thuốc nitrostad retard 2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nitrostad retard 2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc augbactam 625 là thuốc gì? Thuốc menison 4mg là thuốc gì? Thuốc skdol …

Read More »

Thuốc vashasan mr 35mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vashasan mr 35mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dorogyne là thuốc gì? Thuốc panactol 500mg là thuốc gì? Thuốc kavasdin là …

Read More »

Thuốc kavasdin 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc kavasdin 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc magdivix là thuốc gì? Thuốc hagimox là thuốc gì? Thuốc mitux 200mg là thuốc …

Read More »

Thuốc apitim 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc apitim 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tavazid stick 5 là thuốc gì? Thuốc trimafort là thuốc gì? Thuốc magdivix là …

Read More »

Thuốc domitral 2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc domitral 2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mitux 200mg là thuốc gì? Thuốc hagimox là thuốc gì? Thuốc magdivix là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!