Home / Thuốc tim mạch (page 48)

Thuốc tim mạch

Thuốc coveram 5/5 là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc coveram 5/5 là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc phezam là thuốc gì? Thuốc mecefix be là thuốc gì? Thuốc adrenoxyl là thuốc …

Read More »

Thuốc verospiron 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc verospiron 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc proxacin 200mg là thuốc gì? Thuốc lansoprazol stada 30mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc enalapril 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc enalapril 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc esomez là thuốc gì? Thuốc magdivix là thuốc gì? Thuốc trimafort là thuốc …

Read More »

Thuốc nitrostad retard 2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nitrostad retard 2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc augbactam 625 là thuốc gì? Thuốc menison 4mg là thuốc gì? Thuốc skdol …

Read More »

Thuốc vashasan mr 35mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vashasan mr 35mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dorogyne là thuốc gì? Thuốc panactol 500mg là thuốc gì? Thuốc kavasdin là …

Read More »
error: Content is protected !!