Home / Thuốc tim mạch (page 46)

Thuốc tim mạch

Thuốc savi dimin 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc savi dimin 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc alton cmp là thuốc gì? Thuốc nitralmyl là thuốc gì? Thuốc nootropyl …

Read More »

Thuốc alton cmp là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc alton cmp là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc nitralmyl là thuốc gì? Thuốc mediphylamin 500mg là thuốc gì? Thuốc thecenamin là …

Read More »

Thuốc nitralmyl 2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc nitralmyl 2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mediphylamin 500mg là thuốc gì? Thuốc nicerol 2.5mg là thuốc gì? Thuốc renapril …

Read More »

Thuốc nicerol 2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nicerol 2.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc renapril 5mg là thuốc gì? Thuốc dotium là thuốc gì? Thuốc milirose là thuốc …

Read More »

Thuốc renapril 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc renapril 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dotium là thuốc gì? Thuốc milirose là thuốc gì? Thuốc mucitux 50mg là thuốc …

Read More »

Thuốc lipistad 10mg stada là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lipistad 10mg stada là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mekopora 2mg là thuốc gì? Thuốc acemuc 200mg là thuốc gì? Thuốc rovas …

Read More »

Thuốc coversyl 5mg (30 viên) là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc coversyl 5mg (30 viên) là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc decontractyl 250mg là thuốc gì? Thuốc didicera là thuốc gì? Thuốc galepo …

Read More »

Thuốc detriat 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc detriat 100mg  là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc nautamine là thuốc gì? Thuốc bosflon 0.5g là thuốc gì? Thuốc neotazin là thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!