Home / Thuốc tim mạch (page 4)

Thuốc tim mạch

Thuốc cholessen là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cholessen là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... 1 / 5 ( 1 vote ) Nhiều người thắc mắc Thuốc cholessen là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Loading... Thuốc antrinano plus là thuốc gì? Nước súc miệng boni smok …

Read More »

Thuốc lovastatin 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lovastatin 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... 1 / 5 ( 1 vote ) Nhiều người thắc mắc Thuốc lovastatin 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc astymin forte là thuốc gì? Thuốc derdiyok là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc losartan stada 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc losartan stada 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

1 / 5 ( 1 vote ) Nhiều người thắc mắc Thuốc losartan stada 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc caltrum dha là thuốc gì? Thuốc sulperazone 1g là thuốc …

Read More »

Thuốc lipanthyl nt 145 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lipanthyl nt 145 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

1 / 5 ( 1 vote ) Nhiều người thắc mắc Thuốc lipanthyl nt 145 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc rabeprazol 20 pharimex là thuốc gì? Thuốc tydol codeine forte …

Read More »
error: Content is protected !!