Home / Thuốc tim mạch (page 4)

Thuốc tim mạch

Thuốc cholessen là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cholessen là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc cholessen là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc antrinano plus là thuốc gì? Nước súc miệng boni smok có tác dụng gì? Thuốc zetsurin busho là …

Read More »

Thuốc homo bq là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc homo bq là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc homo bq là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Bổ gan cà gai leo có tác dụng gì? Magie sulfat 15% là thuốc gì? Thuốc kuplevotin 25mg …

Read More »

Thuốc lovastatin 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lovastatin 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc lovastatin 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc astymin forte là thuốc gì? Thuốc derdiyok là thuốc gì? Thuốc ama power là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc losartan stada 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc losartan stada 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc losartan stada 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc caltrum dha là thuốc gì? Thuốc sulperazone 1g là thuốc gì? Thuốc nagocare là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc nagocare là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc nagocare là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nagocare là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tatanol extra là thuốc gì? Thuốc calci nano plus là thuốc gì? Thuốc deslora 5mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc bisoprolol stada 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc bisoprolol stada 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc bisoprolol stada 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Siro children cold and flu 30ml có tác dụng gì? Thuốc ampicillin 1g mekophar là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc lipanthyl nt 145 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lipanthyl nt 145 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lipanthyl nt 145 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc rabeprazol 20 pharimex là thuốc gì? Thuốc tydol codeine forte là thuốc gì? Yoosun kem nghệ có …

Read More »

Thuốc mezathion 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc mezathion là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc mezathion 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Nguồn lực thận có tác dụng gì? Thuốc alavox 90 là thuốc gì? Thuốc panactol codein plus là thuốc …

Read More »

Thuốc procoralan 7.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc procoralan 7.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc procoralan 7.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Bụng kinh khang có tác dụng gì? Cố tinh bảo có tác dụng gì? Thuốc lacvitmin plus là thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!