Home / Thuốc tim mạch (page 30)

Thuốc tim mạch

Thuốc eftirosu là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc eftirosu là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc eftirosu là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc zizu 200 là thuốc gì? Thuốc goldtomax forte là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc irbesartan 150 là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc irbesartan 150 là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc irbesartan 150 là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc rivotril là thuốc gì? Thuốc diazepam là thuốc gì? Thuốc alprazolam …

Read More »

Thuốc bi preterax là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc bi preterax là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc bi preterax là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tildiem là thuốc gì? Thuốc diltiazem là thuốc gì? Thuốc candesartan …

Read More »

Thuốc tildiem 60mg là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tildiem là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tildiem 60mg là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc diltiazem là thuốc gì? Thuốc candesartan là thuốc gì? Thuốc bactrim là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc diltiazem là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc diltiazem là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc diltiazem là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc candesartan là thuốc gì? Thuốc bactrim là thuốc gì? Thuốc diovan là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc candesartan là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc candesartan là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc candesartan là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bactrim là thuốc gì? Thuốc diovan là thuốc gì? Thuốc budesonide là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc diovan 80mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc diovan là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc diovan 80mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc budesonide là thuốc gì? Thuốc lamisil là thuốc gì? Thuốc ciloxan là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc tenormin là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tenormin là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tenormin là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hydroxyurea là thuốc gì? Thuốc verapamil là thuốc gì? Thuốc coaprovel là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc verapamil là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc verapamil là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc verapamil là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc coaprovel là thuốc gì? Thuốc cozaar là thuốc gì? Thuốc diamox là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc doxazosin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc doxazosin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc doxazosin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc durogesic là thuốc gì? Thuốc labetalol là thuốc gì? Thuốc perindopri là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!