Home / Thuốc tiêu hóa (page 91)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc lansoprazol stada 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc lansoprazol stada 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hagimox là thuốc gì? Thuốc domitral 2.5mg là thuốc gì? Thuốc augbactam …

Read More »

Thuốc bidisubtilis 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc bidisubtilis 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc kavasdin là thuốc gì? Thuốc ospamox 500mg là thuốc gì? Thuốc klamentin 625 …

Read More »

Thuốc dorotyl 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc dorotyl 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc apitim 5mg là thuốc gì? Thuốc nergamdicin là thuốc gì? Thuốc hagimox là …

Read More »

Thuốc trimafort 10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc trimafort 10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan:   Thuốc pymenospain là thuốc gì? Thuốc nergamdicin là thuốc gì? Thuốc cezil là …

Read More »

Thuốc pymenospain 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pymenospain 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc nergamdicin là thuốc gì? Thuốc dorocardyl 40mg là thuốc gì? Thuốc sulfarin có tác dụng …

Read More »

Thuốc dilodinDHG 450mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dilodinDHG 450mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cytan 500mg trị bệnh gì? Thuốc soginton có tác dụng gì? Thuốc kalimate 5mg …

Read More »
error: Content is protected !!