Home / Thuốc tiêu hóa (page 90)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc albis 484 là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc albis 484 là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc magrax là thuốc gì? Thuốc liverstad là thuốc gì? Thuốc bicanma là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc liverstad 70mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc liverstad 70mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bicanma là thuốc gì? Thuốc hinewmum là thuốc gì? Thuốc genpharmason là thuốc …

Read More »

Thuốc buscopan tab 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc buscopan tab 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc aluminium phosphat gel là thuốc gì? Thuốc acetyl leucin 500mg là thuốc …

Read More »

Thuốc atropin sulfat 1ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc atropin sulfat 1ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc alverin citrat 40mg là thuốc gì? Thuốc folacid 5mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc aluminium phosphat gel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc aluminium phosphat gel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc allerfar 4mg là thuốc gì? Thuốc glumedy capsule là thuốc gì? Thuốc tozinax 10mg …

Read More »

Thuốc alverin citrat 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc alverin citrat 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc folacid 5mg là thuốc gì? Thuốc glumedy capsule là thuốc gì? Thuốc tozinax …

Read More »

Thuốc enterpass là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc enterpass là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc kagasdine là thuốc gì? Thuốc biresort 10mg là thuốc gì? Thuốc vacolaren 20mg là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc kagasdine 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc kagasdine 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc biresort 10mg là thuốc gì? Thuốc disolvan là thuốc gì? Thuốc vacolaren 20mg là thuốc …

Read More »

Thuốc meteospasmyl 360mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc meteospasmyl 360mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vitamin pp 50mg là thuốc gì? Thuốc biloba stada là thuốc gì? Thuốc dumazil …

Read More »
error: Content is protected !!