Home / Thuốc tiêu hóa (page 88)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc oraptic 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc oraptic 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc levosum là thuốc gì? Thuốc cerepone là thuốc gì? Thuốc silkron 10g là …

Read More »

Thuốc mepraz 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc mepraz 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc colergis là thuốc gì? Thuốc foban là thuốc gì? Thuốc glovate là thuốc …

Read More »

Thuốc gastropulgite 3g là thuốc gì? chữa bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc gastropulgite 3g là thuốc gì? chữa bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc metrogyl 250mg là thuốc gì? Thuốc natacare là thuốc gì? Thuốc axel miconazole là …

Read More »

Thuốc hamett 3g là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc hamett 3g là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu tiền sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fluomizin 10mg là thuốc gì? Thuốc Neo-Megyna là thuốc gì? Thuốc pepsane 3g là …

Read More »

Thuốc pepsane 3g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pepsane 3g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mycogynax là thuốc gì? Thuốc yumangel là thuốc gì? Thuốc ponysta là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc sucralfate 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc sucralfate 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc loperamid 2mg là thuốc gì? Thuốc moprazol 20mg là thuốc gì? Thuốc alphachymotrypsin glomed …

Read More »

Thuốc Huonshepona là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Huonshepona là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hafixim 50mg là thuốc gì? Thuốc di antalvic là thuốc gì? Thuốc augbidil 625mg là …

Read More »
error: Content is protected !!