Home / Thuốc tiêu hóa (page 88)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc hamett 3g là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc hamett 3g là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu tiền sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fluomizin 10mg là thuốc gì? Thuốc Neo-Megyna là thuốc gì? Thuốc pepsane 3g là …

Read More »

Thuốc pepsane 3g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc pepsane 3g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mycogynax là thuốc gì? Thuốc yumangel là thuốc gì? Thuốc ponysta là thuốc …

Read More »

Thuốc yumangel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc yumangel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fahado là thuốc gì? Thuốc polidom là thuốc gì? Thuốc clotrimazole là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc sucralfate 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc sucralfate 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc loperamid 2mg là thuốc gì? Thuốc moprazol 20mg là thuốc gì? Thuốc alphachymotrypsin …

Read More »

Thuốc Huonshepona là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Huonshepona là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hafixim 50mg là thuốc gì? Thuốc di antalvic là thuốc gì? Thuốc augbidil 625mg là …

Read More »

Thuốc racecadotril 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc racecadotril 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc adagrin 50mg là thuốc gì? Thuốc myderison là thuốc gì? Thuốc meko coramin là …

Read More »

Thuốc beesmatin 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc beesmatin 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc evaldez là thuốc gì? Thuốc cotriseptol 480mg là thuốc gì? Thuốc gastrolium 3g là …

Read More »

Thuốc fumagate fort 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc fumagate fort 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cinacetam là thuốc gì? Thuốc franilax 50mg là thuốc gì? Thuốc coxlec là thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!