Home / Thuốc tiêu hóa (page 87)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc mepraz 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc mepraz 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc colergis là thuốc gì? Thuốc foban là thuốc gì? Thuốc glovate …

Read More »

Thuốc gastropulgite 3g là thuốc gì? chữa bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc gastropulgite 3g là thuốc gì? chữa bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc metrogyl 250mg là thuốc gì? Thuốc natacare là thuốc gì? Thuốc axel …

Read More »

Thuốc hamett 3g là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc hamett 3g là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu tiền sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fluomizin 10mg là thuốc gì? Thuốc Neo-Megyna là thuốc gì? Thuốc pepsane …

Read More »

Thuốc pepsane 3g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pepsane 3g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mycogynax là thuốc gì? Thuốc yumangel là thuốc gì? Thuốc ponysta là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc yumangel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc yumangel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fahado là thuốc gì? Thuốc polidom là thuốc gì? Thuốc clotrimazole là thuốc gì?   …

Read More »

Thuốc sucralfate 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc sucralfate 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc loperamid 2mg là thuốc gì? Thuốc moprazol 20mg là thuốc gì? Thuốc alphachymotrypsin glomed …

Read More »

Thuốc Huonshepona là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Huonshepona là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hafixim 50mg là thuốc gì? Thuốc di antalvic là thuốc gì? Thuốc augbidil 625mg là …

Read More »

Thuốc loperamid 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc loperamid 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc moprazol 20mg là thuốc gì? Thuốc mebilax 15 là thuốc gì? Thuốc glexil 500 …

Read More »

Thuốc moprazol 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc moprazol 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc rhumenol flu 500 là thuốc gì? Thuốc mebilax 15 là thuốc gì? Thuốc alchysin …

Read More »

Thuốc racecadotril 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc racecadotril 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc adagrin 50mg là thuốc gì? Thuốc myderison là thuốc gì? Thuốc meko coramin là …

Read More »
error: Content is protected !!