Home / Thuốc tiêu hóa (page 86)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc dotium 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc dotium 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc milirose là thuốc gì? Thuốc dudencer 20mg là thuốc gì? Thuốc domperidone 10mg …

Read More »

Thuốc bailuzym zn là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc bailuzym zn là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc bailuzym zn là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc muscino là thuốc gì? Thuốc mucitux 50mg là thuốc gì? Thuốc levoflex là …

Read More »

Thuốc dudencer 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc dudencer 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc domperidone 10mg là thuốc gì? Thuốc diaphyllin là thuốc gì? Thuốc vageston 100 …

Read More »

Thuốc domperidone 10mg là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc domperidone 10mg là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc levoflex là thuốc gì? Thuốc espumisan l 40mg là thuốc gì? Thuốc nutrios 750mg …

Read More »

Thuốc espumisan l 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc espumisan l 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc spacmarizine là thuốc gì? Thuốc berlthyrox 100 là thuốc gì? Thuốc nutrios 750mg …

Read More »

Thuốc glomezol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc glomezol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tyrotab là thuốc gì? Thuốc scanneuron là thuốc gì? Thuốc fudcadex 10ml là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc mezathin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc mezathin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc doropycin 3mui là thuốc gì? Thuốc enpovid ad là thuốc gì? Thuốc spacmarizine là thuốc …

Read More »

Thuốc spacmarizine 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc spacmarizine 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc descotyl 250mg là thuốc gì? Thuốc aminoleban là thuốc gì? Thuốc tydol 650mg là …

Read More »

Thuốc bacivit là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc bacivit là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc agicetam là thuốc gì? Thuốc aminoleban là thuốc gì? Thuốc tydol 650mg là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!