Home / Thuốc tiêu hóa (page 86)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc glomezol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc glomezol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tyrotab là thuốc gì? Thuốc scanneuron là thuốc gì? Thuốc fudcadex 10ml …

Read More »

Thuốc mezathin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc mezathin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc doropycin 3mui là thuốc gì? Thuốc enpovid ad là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc spacmarizine là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc spacmarizine là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc descotyl 250mg là thuốc gì? Thuốc aminoleban là thuốc gì? Thuốc tydol …

Read More »

Thuốc bacivit là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc bacivit là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc agicetam là thuốc gì? Thuốc aminoleban là thuốc gì? Thuốc tydol 650mg là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc morihepamin 500ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc morihepamin 500ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc sulpirid 50mg là thuốc gì? Thuốc actapulgite 3g là thuốc gì? Thuốc bihasal 5 là …

Read More »

Thuốc actapulgite 3g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc actapulgite 3g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc aticef 500mg là thuốc gì? Thuốc decontractyl 250mg là thuốc gì? Thuốc cavinton 5mg …

Read More »

Thuốc limzer 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc limzer 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc franvit c là thuốc gì? Thuốc dubalxin là thuốc gì? Thuốc nac stada 200mg …

Read More »

Thuốc helinzole 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc helinzole 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc biseptol là thuốc gì? Thuốc herbesser sr 100mg là thuốc gì? Thuốc enterogermina 5ml …

Read More »
error: Content is protected !!