Home / Thuốc tiêu hóa (page 85)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc esomeprazol stada 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc esomeprazol stada 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc aspilet ec 80mg là thuốc gì? Thuốc fexostad 60mg là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc domperidon stada 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc domperidon stada 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc penstal là thuốc gì? Thuốc detazofol là thuốc gì? Thuốc gastfuco là …

Read More »

Thuốc hadugast là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc hadugast là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cotrimstada forte là thuốc gì? Thuốc orlistat stada 120mg là thuốc gì? Thuốc newbutin …

Read More »

Thuốc gastfuco là thuốc gì? có tốt không? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc gastfuco là thuốc gì? có tốt không? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ibuparavic là thuốc gì? Thuốc dewoton là thuốc gì? Thuốc zyzocete là thuốc gì?   Thuốc …

Read More »

Thuốc newbutin sr 300mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc newbutin sr 300mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc medsolu 4mg là thuốc gì? Thuốc maravita là thuốc gì? Thuốc zyrtec 10mg là …

Read More »

Thuốc konimag là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc konimag là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ipalzac là thuốc gì? Thuốc fixma 200 là thuốc gì? Thuốc methylprednisolon 4mg là thuốc …

Read More »

Thuốc barole 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc barole 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bisolvon là thuốc gì? Thuốc cedetamin là thuốc gì? Thuốc nuravit là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc pancreatin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pancreatin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cetazin 10mg là thuốc gì? Thuốc levocetirizine hcl 5mg là thuốc gì? Thuốc clarityne 10mg …

Read More »

Thuốc carbomango là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc carbomango là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc rapiclav 1g là thuốc gì? Thuốc depakine chrono 500mg là thuốc gì? Thuốc acrivastin 8mg …

Read More »
error: Content is protected !!