Home / Thuốc tiêu hóa (page 85)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc sucralfate 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc sucralfate 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc loperamid 2mg là thuốc gì? Thuốc moprazol 20mg là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc Huonshepona là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc Huonshepona là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hafixim 50mg là thuốc gì? Thuốc di antalvic là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc loperamid 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc loperamid 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc moprazol 20mg là thuốc gì? Thuốc mebilax 15 là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc moprazol 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc moprazol 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc rhumenol flu 500 là thuốc gì? Thuốc mebilax 15 là thuốc gì? Thuốc alchysin …

Read More »

Thuốc racecadotril 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc racecadotril 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc adagrin 50mg là thuốc gì? Thuốc myderison là thuốc gì? Thuốc meko coramin là …

Read More »

Thuốc beesmatin 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc beesmatin 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc evaldez là thuốc gì? Thuốc cotriseptol 480mg là thuốc gì? Thuốc gastrolium 3g là …

Read More »

Thuốc fumagate fort 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc fumagate fort 10g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cinacetam là thuốc gì? Thuốc franilax 50mg là thuốc gì? Thuốc coxlec là thuốc …

Read More »

Thuốc gastrolium 3g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc gastrolium 3g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hapacol kids 150 là thuốc gì? Thuốc coxlec là thuốc gì? Thuốc rutin vitamin …

Read More »

Thuốc grangel 10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc grangel 10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ercefuryl 200mg là thuốc gì? Thuốc mezatam là thuốc gì? Thuốc Xonatrix Forte là …

Read More »

Thuốc ercefuryl 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ercefuryl 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mezatam là thuốc gì? Thuốc Xonatrix Forte là thuốc gì? Thuốc neurontin 300mg là …

Read More »
error: Content is protected !!