Home / Thuốc tiêu hóa (page 84)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc famotidin 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc famotidin 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mekolactagil là thuốc gì? Thuốc rotalzon 50mg là thuốc gì? Thuốc ednyt 5mg …

Read More »

Thuốc ranitidine 300mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc ranitidine 300mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dopegyt 250mg là thuốc gì? Thuốc nifedipin stada 20mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc diatabs 600mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc diatabs 600mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc artreil là thuốc gì? Thuốc uptiv là thuốc gì? Thuốc spiromide là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc gasgood 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc gasgood 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc somanimm 500mg là thuốc gì? Thuốc dacses là thuốc gì? Thuốc ronalamin là …

Read More »

Thuốc zentozin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc zentozin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ronalamin là thuốc gì? Thuốc zuryk 300 là thuốc gì? Thuốc pentoxipharm 100mg là thuốc …

Read More »

Thuốc stomedon 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc stomedon 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cyclindox 100mg là thuốc gì? Thuốc bioflora 100mg là thuốc gì? Thuốc glucofine 1000mg …

Read More »

Thuốc bioflora 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc bioflora 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc rostor 10mg là thuốc gì? Thuốc glucofine 1000mg là thuốc gì? Thuốc erybact 365 …

Read More »

Thuốc bisacodyl dhg 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc bisacodyl dhg 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc olanxol là thuốc gì? Thuốc etoral 200mg là thuốc gì? Thuốc stadgentri cream …

Read More »

Thuốc lansoprazol stada 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lansoprazol stada 30mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc spiranisol là thuốc gì? Thuốc dacodex là thuốc gì? Thuốc pycip 500mg là …

Read More »
error: Content is protected !!