Home / Thuốc tiêu hóa (page 80)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc tanagel 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc tanagel 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc trimebutin maleat 100mg là thuốc gì? Thuốc rocimus 0.1% là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc prasocare 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc prasocare 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dourso s là thuốc gì? Thuốc powercort cream là thuốc gì? Thuốc dermosol …

Read More »

Thuốc trimebutin maleat 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc trimebutin maleat 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc rocimus 0.1% là thuốc gì? Thuốc virless cream 5% là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc metoclopramid 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc metoclopramid 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc primperan 10mg là thuốc gì? Thuốc lomac 20mg là thuốc gì? Thuốc gaviscon 10ml …

Read More »

Thuốc pepto bismol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pepto bismol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc sucrate gel là thuốc gì? Thuốc mylanta là thuốc gì? Thuốc phosphalugel là thuốc …

Read More »

Thuốc primperan 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc primperan 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lomac 20mg là thuốc gì? Thuốc gaviscon 10ml là thuốc gì? Thuốc panalgan effer …

Read More »

Thuốc sucrate gel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc sucrate gel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mylanta là thuốc gì? Thuốc phosphalugel là thuốc gì? Thuốc ranitidin 300mg là thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!