Home / Thuốc tiêu hóa (page 8)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc kuplevotin 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc kuplevotin 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc kuplevotin 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc varafil 10 là thuốc gì? Thuốc pamatase 40mg là thuốc gì? Thuốc zilvit 100ml là thuốc gì? …

Read More »

Vị thống tán có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Vị thống tán có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Vị thống tán có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lovastatin 20mg là thuốc gì? Thuốc astymin forte là thuốc gì? Thuốc derdiyok là thuốc gì? Vị thống tán có …

Read More »

Thuốc protoloc 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc protoloc 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc protoloc 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc amoxy 500 là thuốc gì? Thuốc donaton 20mg là thuốc gì? Thuốc hidilac là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Sorbitol delalande 5g có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Sorbitol delalande 5g có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Sorbitol delalande 5g có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pain relief acetaminophen 500mg là thuốc gì? Kem unitone 4 có tác dụng gì? Thuốc atopiclair lotion 120ml có tác …

Read More »

Thuốc rabeto 40 là thuốc gì? cót tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc rabeto 40 là thuốc gì? cót tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc rabeto 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Lộc cường thận có tác dụng gì? Thuốc pandatox là thuốc gì? Thuốc fexidine 60mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Tràng vị tất khang có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tràng vị tất khang có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Tràng vị tất khang có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc salbumol 2mg là thuốc gì? Thuốc trihexyphenidyl 2mg là thuốc gì? Thuốc đỏ là thuốc gì? Tràng vị tất khang …

Read More »

Thuốc rabeprazol 20 pharimex là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc rabeprazol 20 pharimex là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc rabeprazol 20 pharimex là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tydol codeine forte là thuốc gì? Yoosun kem nghệ có tác dụng gì? Thuốc trytokc là thuốc …

Read More »

Thuốc simethicon stada 15ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc simethicon stada 15ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc simethicon stada 15ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc doginatil là thuốc gì? Thuốc ampha bc complex là thuốc gì? Giải độc gan xuân quang có …

Read More »

Thuốc nizastric 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc nizastric là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nizastric 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc taparen là thuốc gì? Thuốc mezathion là thuốc gì? Nguồn lực thận có tác dụng gì? Thuốc nizastric 150mg …

Read More »

Thuốc gastra qk9 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc gastra qk9 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc gastra qk9 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Bột cóc baby có tác dụng gì? Thuốc tasgan là thuốc gì? Hoàn tiêu viêm có tác dụng gì? …

Read More »
error: Content is protected !!