Home / Thuốc tiêu hóa (page 70)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc aluphagel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc aluphagel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc aluphagel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc phagofi 10 là thuốc gì? Thuốc mucosolvan là thuốc gì? Thuốc ganteston là thuốc …

Read More »

Thuốc octyronum là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc octyronum là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc octyronum là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc verapime là thuốc gì? Thuốc ganteston là thuốc gì? Thuốc trypsinmed là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc seophacal là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc seophacal là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc seophacal là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc roctolido là thuốc gì? Thuốc dozidine 20mg là thuốc gì? Thuốc seosaft là thuốc …

Read More »

Thuốc carbotrim là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc carbotrim là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc carbotrim là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tothema là thuốc gì? Thuốc akurit 4 là thuốc gì? Thuốc choline alfoscerate là …

Read More »

Thuốc omicap kit là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc omicap kit là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc omicap kit là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc begenderm là thuốc gì? Thuốc agi neurin là thuốc gì? Thuốc cardicor là thuốc …

Read More »

Thuốc soares 1.5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc soares là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc soares 1.5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc desratel là thuốc gì? Thuốc acrason là thuốc gì? Thuốc preterax là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc pancrenic là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pancrenic là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pancrenic là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc laroxyl 25mg là thuốc gì? Thuốc phenytoin là thuốc gì? Thuốc neurogesic m là thuốc …

Read More »

Thuốc spasmavidi là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc spasmavidi là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc spasmavidi là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc qyliver 103 là thuốc gì? Thuốc clindacine là thuốc gì? Thuốc camoxxy là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc kizemit s là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc kizemit s là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc kizemit s là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tytdroxil là thuốc gì? Thuốc lincodazin là thuốc gì? Thuốc xypenat là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!