Home / Thuốc tiêu hóa (page 6)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc loperamid stada 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc loperamid stada 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc loperamid stada 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Ích phụ khang có tác dụng gì? Thuốc apmaxton là thuốc gì? Nước súc …

Read More »

Thuốc chalme là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc chalme là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc chalme là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Song long bổ tinh đơn có tác dụng gì? Thuốc sulpiride dnp 50 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc phloroglucinol 80mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc phloroglucinol 80mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc phloroglucinol 80mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc h-vacolaren là thuốc gì? Thuốc wicky 20mg là thuốc gì? Thuốc panactol 650 là thuốc …

Read More »

Thuốc biosubtyl ii 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc biosubtyl ii 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc biosubtyl ii 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fexodinefast 180 là thuốc gì? Thuốc gametix m là thuốc gì? Thuốc oximum là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc sorbitol delalande 5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc sorbitol delalande 5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc sorbitol delalande 5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc agitafil 20 là thuốc gì? Thuốc Katecid là thuốc gì? Thuốc Kanervit là thuốc gì? Thuốc sorbitol …

Read More »

Thuốc Kasparin 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Kasparin 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Kasparin 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc coldacmin flu 325mg là thuốc gì? Trà tam thanh có tác dụng gì? Dung dịch Winmen có tác …

Read More »

Thuốc isilax là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc isilax là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc isilax là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc curmin lead là thuốc gì? Hoàng dược đơn có tác dụng gì? Viên uống hair gain có tác dụng …

Read More »

Viên uống ohta’s isan có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Viên uống ohta's isan có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Viên uống ohta’s isan có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Tỏi đen sâm ngọc linh có tác dụng gì? Thuốc ceteco tri-giatimac là thuốc gì? Xịt họng argelomag có tác dụng …

Read More »

Thuốc cốm sungin có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cốm sungin có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cốm sungin có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Bổ thận dương nhất nhất có tác dụng gì? Dung dịch xịt chekat có tác dụng gì? Đại tràng nhất nhất có …

Read More »
error: Content is protected !!