Home / Thuốc tiêu hóa (page 5)

Thuốc tiêu hóa

Tràng vị tất khang có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tràng vị tất khang có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Tràng vị tất khang có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc salbumol 2mg là thuốc gì? Thuốc trihexyphenidyl 2mg là thuốc gì? Thuốc đỏ là thuốc gì? Tràng …

Read More »

Thuốc rabeprazol 20 pharimex là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc rabeprazol 20 pharimex là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc rabeprazol 20 pharimex là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tydol codeine forte là thuốc gì? Yoosun kem nghệ có tác dụng gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc simethicon stada 15ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc simethicon stada 15ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc simethicon stada 15ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc doginatil là thuốc gì? Thuốc ampha bc complex là thuốc gì? Giải độc gan …

Read More »

Thuốc nizastric là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc nizastric là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nizastric là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc taparen là thuốc gì? Thuốc mezathion là thuốc gì? Nguồn lực thận có tác dụng gì? Thuốc nizastric là …

Read More »

Thuốc gastra qk9 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc gastra qk9 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc gastra qk9 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Bột cóc baby có tác dụng gì? Thuốc tasgan là thuốc gì? Hoàn tiêu viêm có tác dụng gì? …

Read More »

Thuốc enterobac là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc enterobac là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc enterobac là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bactronil 5g là thuốc gì? Thuốc etopha 200 DT là thuốc gì? Thuốc inulin là thuốc gì? Thuốc enterobac …

Read More »

Thuốc inulin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc inulin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc inulin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bổ gân tê bại có tác dụng gì? Hồi xuân hoàn có tác dụng gì? Thuốc protamin là thuốc …

Read More »

Bình vị khang có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Bình vị khang có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Bình vị khang có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc slimzlab là thuốc gì? Thuốc kambeld là thuốc gì? Thuốc mentarelax là thuốc gì? Bình vị khang có tác dụng gì? …

Read More »

Strep biomin gold (gói) có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Strep biomin gold (gói) có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Strep biomin gold (gói) có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc targinos 400 là thuốc gì? Thuốc usantibiophar là thuốc gì? Trà tan bảo bảo có tác dụng gì? Strep biomin …

Read More »
error: Content is protected !!