Home / Thuốc tiêu hóa (page 4)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc omemax 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc omemax 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc omemax 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc metformin savi 500mg là thuốc gì? Thuốc ceftezol 1g là thuốc gì? Thuốc ingaron 200 DST là thuốc …

Read More »

Thuốc polynu 3g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc polynu 3g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc polynu 3g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc neomet-v là thuốc gì? Thuốc ceftibiotic 1000 là thuốc gì? Thuốc sifilden là thuốc gì? Thuốc polynu 3g …

Read More »

Thuốc bonibaio là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc bonibaio là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc bonibaio là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc rabeolone 4mg là thuốc gì? Thuốc duo vital 500ml là thuốc gì? Kem derma idl là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc Oxethazain là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Oxethazain là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Oxethazain là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bisostad 2.5mg là thuốc gì? Thuốc Beta Glucan Ball là thuốc gì? Thuốc haloperidol 2mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc air x drop 15ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc air x drop là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc air x drop 15ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Vân nam bạch dược có tác dụng gì? Bạch đới linh là thuốc gì? Thuốc cordybest là …

Read More »

Thuốc anvitra là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc anvitra là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc anvitra là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Bách nhật khang là thuốc gì? Thuốc brilinta 90mg là thuốc gì? Thuốc depersolon 30mg/ml là thuốc gì? Thuốc anvitra …

Read More »

Thuốc topaal 210ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc topaal 210ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc topaal 210ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Định suyễn hoàn có tác dụng gì? Nhuận tràng baby có tác dụng gì? Dưỡng thận tuệ linh là …

Read More »

Nhuận tràng baby có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhuận tràng baby có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Nhuận tràng baby có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Dưỡng thận tuệ linh là thuốc gì? Thuốc postinew 2 là thuốc gì? Băng dính zilgo có tác dụng gì? Nhuận tràng …

Read More »

Thuốc entero lactyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc entero lactyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc entero lactyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc amigold 10 là thuốc gì? Thuốc contiflo od 0.4mg là thuốc gì? Thuốc pms mexcold 650mg là thuốc …

Read More »

Thuốc savi esomeprazole 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc savi esomeprazole 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc savi esomeprazole 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc alphachymotrypsin bvp 4200 là thuốc gì? Kim trĩ đan có tác dụng gì? Thuốc royal flu là …

Read More »
error: Content is protected !!