Home / Thuốc tiêu hóa (page 3)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc ocid 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ocid 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc ocid 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ripratine 10mg là thuốc gì? Thuốc galanmer 500 là thuốc gì? Thuốc cilavef 200mg là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc ranilex là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ranilex là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc ranilex là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc imetamin là thuốc gì? Thuốc zinforcol 10mg là thuốc gì? Thuốc kaobb là thuốc gì? Thuốc ranilex là …

Read More »

Thuốc lomec 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lomec 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc lomec 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tolepruv là thuốc gì? Thuốc bonpile 10mg là thuốc gì? Thuốc Mulpax S-250 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc mastigel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc mastigel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc mastigel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc omsergy 20mg là thuốc gì? Thuốc tabazo 2g là thuốc gì? Thuốc andonmuc 200 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc omsergy 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc omsergy 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc omsergy 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tabazo 2g là thuốc gì? Thuốc andonmuc 200 là thuốc gì? Thuốc saihasin là thuốc gì? Thuốc omsergy …

Read More »

Thuốc naxyfresh 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc naxyfresh 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc naxyfresh 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc metnyl 500mg là thuốc gì? Thuốc bicefdox 500 là thuốc gì? Thuốc golheal 300 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc protopan 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc protopan 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc protopan 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc celestene 4mg là thuốc gì? Thuốc koligin f là thuốc gì? Thuốc Super Power PS 100 là thuốc …

Read More »

Thuốc Carbo Q3 pharco là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Carbo Q3 pharco là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Carbo Q3 pharco là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Cbimigrain 5mg là thuốc gì? Thuốc aldan 10mg là thuốc gì? Thuốc golden nite plus là thuốc …

Read More »

Thuốc lactomin korea là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lactomin korea là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lactomin korea là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Sâm Alipas Platinum có tác dụng gì? Thuốc lamictal 50mg là thuốc gì? Kem leiyas 10g có tác dụng …

Read More »
error: Content is protected !!