Home / Thuốc tiêu hóa (page 2)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc oracap 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc oracap 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc oracap 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Viên thanh huyết sangofit có tác dụng gì? Thuốc demencur 75 là thuốc gì? Thuốc skdol 650 là …

Read More »

Thuốc jaxtas 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc jaxtas 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc jaxtas 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc skdol cafein là thuốc gì? Thuốc clariles là thuốc gì? Thuốc s drox 250 là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc amespasm 135mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc amespasm 135mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc amespasm 135mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc kitpylo-c là thuốc gì? Thuốc ceteco mifepriston 10mg là thuốc gì? Thuốc ausdiaglu là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc opeverin 135 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc opeverin 135 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc opeverin 135 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc glimegim 2mg là thuốc gì? Thuốc enterogran 1g là thuốc gì? Thuốc kortimed 100 là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc kitpylo-c là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc kitpylo-c là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc kitpylo-c là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ceteco mifepriston 10mg là thuốc gì? Thuốc ausdiaglu là thuốc gì? Thuốc esomaxcare 40 là thuốc gì? Thuốc kitpylo-c …

Read More »

Thuốc enterogran 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc enterogran 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc enterogran 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc kortimed 100 là thuốc gì? Thuốc patchell 20mg là thuốc gì? Thuốc albuminvit là thuốc gì? Thuốc enterogran …

Read More »

Thuốc esomaxcare 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc esomaxcare 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc esomaxcare 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc nerazzu plus là thuốc gì? Thuốc evitanate là thuốc gì? Thuốc dulcero 40mg là thuốc gì? Thuốc esomaxcare …

Read More »

Thuốc dulcero 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc dulcero 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dulcero 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc esotrax 40mg là thuốc gì? Thuốc vomstop 1ml là thuốc gì? Thuốc Klavunamox BID là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc esofar 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc esofar 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc esofar 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ezdixum 20 là thuốc gì? Thuốc usa cefix 100 là thuốc gì? Thuốc ferolin là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc esotrax 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc esotrax 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc esotrax 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vomstop 1ml là thuốc gì? Thuốc Klavunamox BID là thuốc gì? Thuốc neuralmin 75 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!