Home / Thuốc tiêu hóa (page 10)

Thuốc tiêu hóa

Thuốc elofan 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc elofan 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc elofan 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc gayax 200mg là thuốc gì? Thuốc doczen 10 là thuốc gì? Thuốc PymePelium là thuốc …

Read More »

Thuốc PymePelium là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc PymePelium là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc PymePelium là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc repuls là thuốc gì? Thuốc terpin mekong là thuốc gì? Thuốc temol 500mg là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc pimeran 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pimeran 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc pimeran 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc posinight 2 là thuốc gì? Thuốc ptu 50mg là thuốc gì? Thuốc florido là thuốc …

Read More »

Thuốc paparin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc paparin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc paparin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc glucankiddy là thuốc gì? Thuốc raxadin là thuốc gì? Thuốc ostram 0.6g là thuốc gì? Thuốc paparin là thuốc …

Read More »

Thuốc Peditral (ORS) orange Flavour là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Peditral (ORS) orange Flavour là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Peditral (ORS) orange Flavour là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ritectin là thuốc gì? Thuốc Etexsylicaba Soft Capsule là thuốc gì? Thuốc vinphazin là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc gloverin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc gloverin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc gloverin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc amebismo là thuốc gì? Thuốc agidopa là thuốc gì? Thuốc mypara er là thuốc gì? Thuốc gloverin là thuốc …

Read More »

Thuốc amebismo là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc amebismo là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc amebismo là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc agidopa là thuốc gì? Thuốc mypara er là thuốc gì? Thuốc komboglyze xr 5mg là thuốc gì? Thuốc amebismo …

Read More »

Thuốc anrbe là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc anrbe là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc anrbe là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pantotab là thuốc gì? Thuốc nodon là thuốc gì? Thuốc wonfixime 200mg là thuốc gì? Thuốc anrbe là thuốc …

Read More »

Thuốc pantotab là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pantotab là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pantotab là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc nodon là thuốc gì? Thuốc wonfixime 200mg là thuốc gì? Thuốc Isotrex cream 0.05% là thuốc gì? Thuốc pantotab …

Read More »

Thuốc sorbitol stada 5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc sorbitol stada 5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc sorbitol stada 5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cleafex 75mg là thuốc gì? Thuốc zapnex 10mg là thuốc gì? Thuốc mildocap là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!