Home / Thuốc kháng sinh (page 90)

Thuốc kháng sinh

Thuốc novafex 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc novafex 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc visceralgin 50mg là thuốc gì? Thuốc sertraline hcl 50mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc fefasdin 60mg là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc fefasdin 60mg là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc spifuca plus là thuốc gì? Thuốc vinphyton là thuốc gì? Thuốc medskin acyclovir …

Read More »

Thuốc imexime 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc imexime 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc berberin 100mg là thuốc gì? Thuốc mobic 7.5mg là thuốc gì? Thuốc piroxicam …

Read More »

Thuốc vacoloratadine 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc vacoloratadine 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mobic 7.5mg là thuốc gì? Thuốc diclofenac 50mg là thuốc gì? Thuốc fenidel …

Read More »

Thuốc moxilen 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc moxilen 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc travinat 500mg là thuốc gì? Thuốc pregasafe 50mg là thuốc gì? Thuốc moxacin 500mg …

Read More »

Thuốc travinat 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc travinat 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pregasafe 50mg là thuốc gì? Thuốc moxacin 500mg là thuốc gì? Thuốc agitro 200 …

Read More »

Thuốc foocgic 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc foocgic 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lexvotene s là thuốc gì? Thuốc hexinvon 8 là thuốc gì? Thuốc normagut là thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!