Home / Thuốc kháng sinh (page 80)

Thuốc kháng sinh

Thuốc zinecox 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc zinecox 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc zinecox 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc orelox là thuốc gì? Thuốc woncyd 200ml là thuốc gì? Thuốc zonaarme là …

Read More »

Thuốc orelox 100mg là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc orelox là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc orelox 100mg là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc woncyd 200ml là thuốc gì? Thuốc symbicort là thuốc gì? Thuốc xeroflam là thuốc …

Read More »

Thuốc meiact 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc meiact 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc meiact 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc clamodia 625 là thuốc gì? Thuốc vinphaton là thuốc gì? Thuốc febira là …

Read More »

Thuốc clamodia 625 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc clamodia 625 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc clamodia 625 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc xibraz là thuốc gì? Thuốc sarinex là thuốc gì? Thuốc vinphaton là thuốc …

Read More »

Thuốc tytdroxil 250mg là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tytdroxil là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tytdroxil là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc abinta là thuốc gì? Thuốc abab 500 là thuốc gì? Thuốc biolac plus là thuốc …

Read More »

Thuốc lorucet 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lorucet 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lorucet 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lincodazin là thuốc gì? Thuốc lanzee–dm là thuốc gì? Thuốc xypenat là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc lincodazin là thuốc gì? có chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lincodazin là thuốc gì? có chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lincodazin là thuốc gì? có chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lanzee–dm là thuốc gì? Thuốc xypenat là thuốc gì? Thuốc thyroxine là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc biodroxil 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc biodroxil 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc biodroxil 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fenofibrate là thuốc gì? Thuốc cefadroxil 500 là thuốc gì? Thuốc headache là thuốc …

Read More »

Thuốc cefadroxil 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cefadroxil 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cefadroxil 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc headache là thuốc gì? Thuốc glucobay 50 là thuốc gì? Thuốc fenorate là thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!