Home / Thuốc kháng sinh (page 5)

Thuốc kháng sinh

Thuốc agi ery 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc agi ery 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc agi ery 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc agimlisin 10 là thuốc gì? Thuốc aginmezin 10 là thuốc gì? Thuốc arbosnew 100mg là thuốc …

Read More »

Thuốc agiroxi 150 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc agiroxi 150 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc agiroxi 150 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bastinfast 20 là thuốc gì? Thuốc galagi 8 là thuốc gì? Thuốc olangim là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc valacin 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc valacin 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc valacin 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc flucoldstad là thuốc gì? Thuốc carvestad 6.25 là thuốc gì? Viên hà thủ ô Extracap có tác …

Read More »

Thuốc auclanityl 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc auclanityl 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc auclanityl 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fudteno 300mg là thuốc gì? Thuốc venlafaxine stada 75mg là thuốc gì? Thuốc projointonic là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc acirax 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc acirax 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc acirax 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tizoxim 100mg là thuốc gì? Yuhan Antiphlamine Lotion 100ml có tác dụng gì? Vương lão khang có tác …

Read More »

Thuốc tizoxim 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tizoxim 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tizoxim 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Yuhan Antiphlamine Lotion 100ml có tác dụng gì? Vương lão khang có tác dụng gì? Thuốc arginine plus là …

Read More »

Thuốc qrifox là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc qrifox là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc qrifox là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Swisse Liver Detox có tác dụng gì? Thuốc thymox cap 80mg là thuốc gì? Thuốc colosar denk 50/12.5 là thuốc …

Read More »

Thuốc fungi kit là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc fungi kit là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc fungi kit là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc acginin 400 là thuốc gì? Thuốc podologic med 100ml là thuốc gì? Kem lylysse 20g là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc syncefdir là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc syncefdir là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc syncefdir là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mithra folic là thuốc gì? Thuốc rocket 1h là thuốc gì? Thuốc btoinfaxin là thuốc gì? Thuốc syncefdir là …

Read More »

Thuốc btoinfaxin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc btoinfaxin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc btoinfaxin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc temptcure 100 là thuốc gì? Atache Despigmen Cream 20g có tác dụng gì? Thuốc mindasama là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!