Home / Thuốc kháng sinh (page 5)

Thuốc kháng sinh

Thuốc sulperazone 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc sulperazone 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc sulperazone 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc nagocare là thuốc gì? Thuốc tatanol extra là thuốc gì? Thuốc calci nano plus là …

Read More »

Thuốc pandatox là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pandatox là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc pandatox là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fexidine 60mg là thuốc gì? Thuốc cloroxit 1.4g là thuốc gì? Thuốc amion là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc ampicillin 1g mekophar là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ampicillin 1g mekophar là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc ampicillin 1g mekophar là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc metronidazol stada 400mg là thuốc gì? Tràng vị tất khang có tác dụng gì? …

Read More »

Thuốc cloroxit 1.4g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cloroxit 1.4g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cloroxit 1.4g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc amion là thuốc gì? Thấp khớp nam dược là thuốc gì? Trà dây lava có tác dụng gì? …

Read More »

Thuốc metronidazol stada 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc metronidazol stada 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc metronidazol stada 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Tràng vị tất khang có tác dụng gì? Thuốc salbumol 2mg là thuốc gì? Thuốc trihexyphenidyl 2mg là …

Read More »

Thuốc oridiner 300mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc oridiner 300mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc oridiner 300mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc aciclovir cream bp 5g là thuốc gì? Gel erossan care có tác dụng gì? Thuốc fefasdin 180 là …

Read More »

Thuốc medskin clovir 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc medskin clovir 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc medskin clovir 800 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc medoral là thuốc gì? Thuốc gastra qk9 là thuốc gì? Bột cóc baby có tác dụng gì? …

Read More »

Thuốc etopha 200 DT là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc etopha 200 DT là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc etopha 200 DT là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc inulin là thuốc gì? Thuốc bổ gân tê bại có tác dụng gì? Hồi xuân hoàn có …

Read More »

Thuốc amoxicillin 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc amoxicillin 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc amoxicillin 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tobradex là thuốc gì? Thuốc relactagel Lactate Vaginal Gel Thuốc spivital mama là thuốc gì? Thuốc amoxicillin 250mg …

Read More »

Thuốc cefadroxil 250mg domesco là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cefadroxil 250mg domesco là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cefadroxil 250mg domesco là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc livsin 94 là thuốc gì? Thuốc butaflex là thuốc gì? Thuốc hasitec 5mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!