Home / Thuốc kháng sinh (page 5)

Thuốc kháng sinh

Thuốc fanlodo là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc fanlodo là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc fanlodo là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dasbrain là thuốc gì? Thuốc hypravas 20 là thuốc gì? Thuốc datrieuchung new là thuốc gì? Thuốc fanlodo là …

Read More »

Thuốc cefeme 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cefeme 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cefeme 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc befabrol là thuốc gì? Thuốc ironic là thuốc gì? Thuốc pansim tab là thuốc gì? Thuốc cefeme 1g …

Read More »

Thuốc vifucef 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vifucef 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vifucef 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc finasteride là thuốc gì? Thuốc viga new là thuốc gì? Thuốc aclovia là thuốc gì? Thuốc vifucef 100 …

Read More »

Thuốc osazit là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc osazit là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc osazit là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bivo là thuốc gì? Thuốc envision Ubb là thuốc gì? Thuốc newmecoin là thuốc gì? Thuốc osazit là thuốc …

Read More »

Thuốc rifamlife là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc rifamlife là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc rifamlife là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Dạ hương có tác dụng gì? Tăm bông niva bịch 200 que Vệ sinh tai Ray C có tác dụng …

Read More »

Thuốc biviflox là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc biviflox là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc biviflox là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vascam là thuốc gì? Thuốc omeli 0.05% là thuốc gì? Thuốc coadin là thuốc gì? Thuốc biviflox là thuốc …

Read More »

Thuốc amphotret là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc amphotret là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc amphotret là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc osmofundin là thuốc gì? Thuốc paparin là thuốc gì? Thuốc glucankiddy là thuốc gì? Thuốc amphotret là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc raxadin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc raxadin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc raxadin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ostram 0.6g là thuốc gì? Diệp hạ châu bvp có tác dụng gì? Peditral (ORS) orange Flavour là thuốc …

Read More »

Thuốc cefotaxone 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cefotaxone 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cefotaxone 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc korel là thuốc gì? Thuốc gyllex là thuốc gì? Thuốc megafort 20mg là thuốc gì? Thuốc cefotaxone 1g …

Read More »

Thuốc vinphazin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vinphazin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vinphazin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc stiemycin 25ml là thuốc gì? Thuốc beautygel là thuốc gì? Thuốc urokit là thuốc gì? Thuốc vinphazin là thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!