Home / Thuốc kháng sinh (page 4)

Thuốc kháng sinh

Thuốc garosi 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc garosi 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc garosi 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc air x drop là thuốc gì? Vân nam bạch dược có tác dụng gì? Bạch đới linh là …

Read More »

Thuốc guanidin 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc guanidin 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc guanidin 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc nam thận bảo là thuốc gì? Thanh áp đan là thuốc gì? Thuốc ediva pure là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc cefpomed 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cefpomed 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cefpomed 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc sextra là thuốc gì? Thuốc ssirom là thuốc gì? Thuốc entero lactyl là thuốc gì? Thuốc cefpomed 200 …

Read More »

Thuốc invanz 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc invanz 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc invanz 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc stugon pharimex là thuốc gì? Thuốc erisk là thuốc gì? Thuốc alpha tase là thuốc gì? Thuốc invanz …

Read More »

Thuốc azissel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc azissel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc azissel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc alpathin là thuốc gì? Thuốc sullivan là thuốc gì? Thuốc cancetil 16mg là thuốc gì? Thuốc azissel là thuốc …

Read More »

Thuốc alpathin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc alpathin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc alpathin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc sullivan là thuốc gì? Thuốc cancetil 16mg là thuốc gì? Thuốc tazimed là thuốc gì? Thuốc alpathin là thuốc …

Read More »

Thuốc floxaval 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc floxaval là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc floxaval 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Polytar bar 100g có tác dụng gì? Thuốc canxi king là thuốc gì? Thuốc l-tyrox 100 là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc nifin 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc nifin 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nifin 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc aetoxisclerol Tamponne 2% là thuốc gì? Thuốc zolastyn là thuốc gì? Thuốc totcal là thuốc gì? Thuốc nifin …

Read More »

Thuốc medphatobra là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc medphatobra là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc medphatobra là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc parocontin là thuốc gì? Thuốc hightamine là thuốc gì? Thuốc grafort 3g là thuốc gì? Thuốc medphatobra là thuốc …

Read More »

Thuốc tanamisolblue là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tanamisolblue là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tanamisolblue là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Thuốc tanamisolblue là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Dược lý và cơ chế tác dụng: Xanh methylen được dùng …

Read More »
error: Content is protected !!