Home / Thuốc kháng sinh (page 4)

Thuốc kháng sinh

Thuốc valacin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc valacin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc valacin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bivibact 500 là thuốc gì? Thuốc mypara 650 là thuốc gì? Thuốc diouf 10mg là …

Read More »

Thuốc travinat 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc travinat 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc travinat 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc arginin pmp 500mg là thuốc gì? Calcium boston 500mg là thuốc gì? Thuốc hb digic …

Read More »

Thuốc Zinnat Suspension 125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Zinnat Suspension 125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc Zinnat Suspension 125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Infadin là gì có tác dụng gì? Ellgy Corns and Warts Treatment Thuốc chlorocid h …

Read More »

Thuốc Celtonal 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Celtonal 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Celtonal 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vinphason là thuốc gì? Thuốc tuflu là thuốc gì? Thuốc menzomi 2g là thuốc gì? Thuốc Celtonal 200mg …

Read More »

Thuốc zilvit 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc zilvit 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc zilvit 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hapacol flu day là thuốc gì? Thuốc lexin 500 là thuốc gì? Thuốc join flex là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc menzomi 2g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc menzomi 2g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc menzomi 2g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc unikids iq là thuốc gì? Thuốc neurovit là thuốc gì? Vị thống tán có tác dụng gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc lexin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc lexin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lexin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc join flex là thuốc gì? Remos anti itch 10g có tác dụng gì? Thuốc refix 550 là thuốc …

Read More »

Thuốc ama power là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ama power là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ama power là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc efferalgan codein là thuốc gì? Axcel Fusidic Acid B-Cream có tác dụng gì? Thuốc tamunix là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc augclamox 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc augclamox 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc augclamox 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc zinc 15 meyer là thuốc gì? Thuốc jewell là thuốc gì? Thuốc protoloc 20 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc amoxy 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc amoxy 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc amoxy 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc donaton 20mg là thuốc gì? Thuốc hidilac là thuốc gì? Gold kaoli ginseng có tác dụng gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!