Home / Thuốc kháng sinh (page 30)

Thuốc kháng sinh

Thuốc Vicimlastatin 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Vicimlastatin 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc Vicimlastatin 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Brotac là thuốc gì? Metrothabi là thuốc gì? Gymenyl là thuốc gì? Thuốc Vicimlastatin 1g là …

Read More »

Thuốc Metrothabi là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Metrothabi là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc Metrothabi là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Gymenyl là thuốc gì? Hasaderm là thuốc gì? Actibon là thuốc gì? Thuốc Metrothabi là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc Biotax 2g IV là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Biotax 2g IV là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc Biotax 2g IV là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Buluking là thuốc gì? Cetraxal là thuốc gì? Eplancef 100mg là thuốc gì? Thuốc Biotax …

Read More »

Thuốc Cetraxal là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Cetraxal là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Cetraxal là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Eplancef 100mg là thuốc gì? Floxsafe 400 là thuốc gì? Mercifort là thuốc gì? Thuốc Cetraxal là thuốc gì? có …

Read More »

Thuốc Eplancef 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Eplancef 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Eplancef 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Floxsafe 400 là thuốc gì? Mercifort là thuốc gì? Progut là thuốc gì? Thuốc Eplancef 100mg là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc Floxsafe 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Floxsafe 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Floxsafe 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Mercifort là thuốc gì? Progut là thuốc gì? Safelevo 750 là thuốc gì? Thuốc Floxsafe 400 là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc Levogolds là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Levogolds là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Levogolds là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Mozoly 5 là thuốc gì? Ropegold là thuốc gì? Sectum là thuốc gì? Thuốc Levogolds là thuốc gì? có tác …

Read More »

Thuốc Ropegold là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Ropegold là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Ropegold là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Sectum là thuốc gì? sebizole là thuốc gì? Moxetero là thuốc gì? Thuốc Ropegold là thuốc gì? có tác dụng …

Read More »

Thuốc Safelevo 750 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Safelevo 750 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Safelevo 750 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: taniald là thuốc gì? Lopran là thuốc gì? Nirdicin 500mg là thuốc gì? Thuốc Safelevo 750 là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc sebizole là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc sebizole là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc sebizole là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Moxetero là thuốc gì? Ogrel Plus là thuốc gì? Philmoxista Eye Drops là thuốc gì? Thuốc sebizole là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!