Home / Thuốc kháng sinh (page 30)

Thuốc kháng sinh

Thuốc maxazith 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc maxazith 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc maxazith 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: eudoxime 200 là thuốc gì? candid cream là thuốc gì? glolyzym là thuốc gì? Thuốc maxazith 500mg là …

Read More »

Thuốc eudoxime 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc eudoxime 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc eudoxime 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: candid cream là thuốc gì? glolyzym là thuốc gì? betaderm neomycin là thuốc gì? Thuốc eudoxime 200 là …

Read More »

Thuốc candid cream 20g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc candid cream là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc candid cream 20g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: glolyzym là thuốc gì? betaderm neomycin là thuốc gì? inflex 180 là thuốc gì? Thuốc candid …

Read More »

Thuốc cefalexin 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cefalexin 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc cefalexin 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: cymodo 200 là thuốc gì? axcel eviline là thuốc gì? melacare cream 15g là thuốc gì? Thuốc cefalexin …

Read More »

Thuốc cymodo 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cymodo 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cymodo 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: axcel eviline là thuốc gì? melacare cream 15g là thuốc gì? panto denk 40 là thuốc gì? Thuốc cymodo …

Read More »

Thuốc azithral 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc azithral 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc azithral 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: beres drops là thuốc gì? losar denk là thuốc gì? bacizim plus là thuốc gì? Thuốc azithral 250mg là …

Read More »

Thuốc enhancin 625 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc enhancin 625 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc enhancin 625 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: uphadol extra là thuốc gì? donalium là thuốc gì? stadovas 5mg là thuốc gì? Thuốc enhancin 625 là thuốc …

Read More »

Thuốc glevonix là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc glevonix là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc glevonix là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: zolevox là thuốc gì? vasranta là thuốc gì? zinrytec là thuốc gì? Thuốc glevonix là thuốc gì? có tác dụng …

Read More »

Thuốc zolevox là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc zolevox là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc zolevox là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: vasranta là thuốc gì? zinrytec là thuốc gì? nimis 100mg là thuốc gì? Thuốc zolevox là thuốc gì? có tác …

Read More »

Thuốc levocef 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc levocef 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc levocef 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: spirastad plus là thuốc gì? kivacef 200 là thuốc gì? ukisen là thuốc gì? Thuốc levocef 500 là thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!