Home / Thuốc kháng sinh (page 3)

Thuốc kháng sinh

Thuốc goldasmo 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc goldasmo 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc goldasmo 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fixnat 200 là thuốc gì? Thuốc gadoxime 200 là thuốc gì? Thuốc ocid 20mg là thuốc …

Read More »

Thuốc ceforipin 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ceforipin 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc ceforipin 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ceftenmax 200 là thuốc gì? Thuốc cangyno 100 là thuốc gì? Thuốc lediceti 5mg là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc fixnat 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc fixnat 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc fixnat 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc gadoxime 200 là thuốc gì? Thuốc ocid 20mg là thuốc gì? Thuốc ripratine 10mg là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc ceftenmax 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ceftenmax 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc ceftenmax 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cangyno 100 là thuốc gì? Thuốc lediceti 5mg là thuốc gì? Thuốc Pollezin 5mg là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc gadoxime 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc gadoxime 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc gadoxime 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ocid 20mg là thuốc gì? Thuốc ripratine 10mg là thuốc gì? Thuốc galanmer 500 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc fimaconazole 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc fimaconazole 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc fimaconazole 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc genmysone 10g là thuốc gì? Kidrinks Phargington 10ml có tác dụng gì? Thuốc lomec 20 là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc tolepruv là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc tolepruv là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tolepruv là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bonpile 10mg là thuốc gì? Thuốc Mulpax S-250 là thuốc gì? Thuốc blossomin 500mg là thuốc gì? Thuốc tolepruv …

Read More »

Thuốc Mulpax S-250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Mulpax S-250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Mulpax S-250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc blossomin 500mg là thuốc gì? Thuốc arthrorein 50mg là thuốc gì? Thuốc dophacipro 500mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc toraxim 50ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc toraxim 50ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc toraxim 50ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bluepine 5mg là thuốc gì? Thuốc shinerovit là thuốc gì? Zantis soap bar 80g có tác dụng gì? …

Read More »

Thuốc dophacipro 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc dophacipro 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dophacipro 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc calcium d3-g7 là thuốc gì? Dezor shampoo 60ml có tác dụng gì? Xà phòng salis 80g có tác …

Read More »
error: Content is protected !!