Home / Thuốc kháng sinh (page 20)

Thuốc kháng sinh

Thuốc t fexim là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc t fexim là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc t fexim là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Apo-Propranolol 40mg là thuốc gì? Thuốc cimetidine mkp 300mg là thuốc gì? Thuốc stawin 200 là thuốc …

Read More »

Thuốc az 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc az 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc az 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc niệu bảo là thuốc gì? Thuốc almasane stada là thuốc gì? Thuốc besamux 200 là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc folinoral là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc folinoral là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc folinoral là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc judgen là thuốc gì? Thuốc fusidicort 2% là thuốc gì? Thuốc noroxin là thuốc gì? Thuốc folinoral là …

Read More »

Thuốc triaxobiotic 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc triaxobiotic 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc triaxobiotic 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc daytrix là thuốc gì? Thuốc greadim là thuốc gì? Thuốc floxmed là thuốc gì? Thuốc triaxobiotic 500 …

Read More »

Thuốc daytrix là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc daytrix là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc daytrix là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc greadim là thuốc gì? Thuốc floxmed là thuốc gì? Thuốc imenir 300mg là thuốc gì? Thuốc daytrix là thuốc …

Read More »

Thuốc greadim là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc greadim là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc greadim là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc floxmed là thuốc gì? Thuốc imenir 300mg là thuốc gì? Nước súc miệng tb có tác dụng gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc noroxin 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc noroxin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc noroxin 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pipetazob là thuốc gì? Thuốc cefpas là thuốc gì? Thấp khớp hoàn PH là thuốc gì? Thuốc noroxin …

Read More »

Thuốc floxmed là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc floxmed là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc floxmed là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc imenir 300mg là thuốc gì? Nước súc miệng tb có tác dụng gì? Cồn iod 5% có tác dụng …

Read More »

Thuốc pipetazob là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pipetazob là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pipetazob là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cefpas là thuốc gì? Thấp khớp hoàn PH là thuốc gì? Phong liễu tràng vị khang Thuốc pipetazob là …

Read More »

Thuốc imenir 300mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc imenir 300mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc imenir 300mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Nước súc miệng tb có tác dụng gì? Cồn iod 5% có tác dụng gì? Thuốc enzystal là thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!