Home / Thuốc kháng sinh (page 20)

Thuốc kháng sinh

Thuốc protoflam 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc protoflam 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc protoflam 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: enahexal 5mg là thuốc gì? azitomex là thuốc gì? parofen là thuốc gì? Thuốc protoflam 200 …

Read More »

Thuốc azitomex 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc azitomex là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc azitomex 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc parofen là thuốc gì? Thuốc ulperaz là thuốc gì? Thuốc ganusa là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc cilox rvn là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cilox rvn là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc cilox rvn là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tesmon là thuốc gì? Thuốc onglyza là thuốc gì? Khương thảo đan là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc servispor 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc servispor 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc servispor 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Kỳ dương đan là thuốc gì? Tỷ viêm hoàn là thuốc gì? Thuốc cyproheptadin là thuốc gì? Thuốc servispor …

Read More »

Syndent Plus Dental Gel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Syndent Plus Dental Gel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Syndent Plus Dental Gel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc grama là thuốc gì? Trứng cá nhất nhất có tác dụng gì? novomycine 3miu là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc novomycine 3miu là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc novomycine 3miu là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc novomycine 3miu là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc azacne là thuốc gì? Thuốc glow là thuốc gì? Thuốc bonigut là thuốc gì? Thuốc novomycine 3miu là …

Read More »

Thuốc okenxime 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc okenxime là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc okenxime 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: glosardis 40 là thuốc gì? Kim tiền thảo opc là thuốc gì? An mạch ích nhân là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc am loxcin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc am loxcin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc am loxcin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pynocare là thuốc gì? Vinatid 150ml có tác dụng gì? comiaryl 2/500mg là thuốc gì? Thuốc am loxcin …

Read More »

Thuốc sulfar là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc sulfar là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc sulfar là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Tiền liệt khang là thuốc gì? Thuốc oztis là thuốc gì? Thuốc cyskin là thuốc gì? Thuốc sulfar là thuốc …

Read More »

Thuốc cipmyan 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cipmyan 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cipmyan 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Oilatum bar là gì? liverex là thuốc gì? Hoạt huyết nam dược là thuốc gì? Thuốc cipmyan 500 là …

Read More »
error: Content is protected !!