Home / Thuốc kháng sinh (page 2)

Thuốc kháng sinh

Thuốc Klavunamox BID là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Klavunamox BID là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc Klavunamox BID là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đấp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc neuralmin 75 là thuốc gì? Thuốc diaberim 500 là thuốc gì? Thuốc Alpha Brisin là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc azee là thuốc gì? có tác dụng? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc azee là thuốc gì? có tác dụng? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc azee là thuốc gì? có tác dụng? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fordia 500mg là thuốc gì? Thuốc elpertone 300mg là thuốc gì? Thuốc ronalipi 20 là thuốc gì? Thuốc azee …

Read More »

Thuốc duleusic 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc duleusic 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc duleusic 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bio hinew là thuốc gì? Thuốc max gidoga là thuốc gì? Thuốc efticele 200mg là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc pacfon 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pacfon 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc pacfon 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc kesiphin 10ml là thuốc gì? Thuốc philpiro 10mg là thuốc gì? Thuốc hvcefpo 200 là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc hvcefpo 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc hvcefpo 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc hvcefpo 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc biceflexin 500 là thuốc gì? Thuốc goldasmo 100 là thuốc gì? Thuốc fixnat 200 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc agoflox 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc agoflox 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc agoflox 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ceftresana 100mg là thuốc gì? Thuốc ceforipin 200mg là thuốc gì? Thuốc ceftenmax 200 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc biceflexin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc biceflexin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc biceflexin 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc goldasmo 100 là thuốc gì? Thuốc fixnat 200 là thuốc gì? Thuốc gadoxime 200 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc ceftresana 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ceftresana 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ceftresana 100mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ceforipin 200mg là thuốc gì? Thuốc ceftenmax 200 là thuốc gì? Thuốc cangyno 100 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc goldasmo 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc goldasmo 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc goldasmo 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fixnat 200 là thuốc gì? Thuốc gadoxime 200 là thuốc gì? Thuốc ocid 20mg là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc ceforipin 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ceforipin 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ceforipin 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ceftenmax 200 là thuốc gì? Thuốc cangyno 100 là thuốc gì? Thuốc lediceti 5mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!