Home / Thuốc kháng sinh (page 2)

Thuốc kháng sinh

Thuốc cefadroxil 250mg domesco là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cefadroxil 250mg domesco là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cefadroxil 250mg domesco là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc livsin 94 là thuốc gì? Thuốc butaflex là thuốc gì? Thuốc hasitec 5mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc poltraxon 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc poltraxon 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc poltraxon 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc medskin fusidic 10g là thuốc gì? Thuốc nady spasmyl là thuốc gì? Thuốc burometam 2g là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc batitop là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc batitop là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc batitop là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc moretel là thuốc gì? Thuốc cosyndo b là thuốc gì? Thuốc obibebe 10ml là thuốc gì? Thuốc batitop là …

Read More »

Thuốc burometam 2g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc burometam 2g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc burometam 2g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc alpha dhg là thuốc gì? Thuốc letbaby là thuốc gì? Thuốc amsyn 5mg là thuốc gì? Thuốc burometam …

Read More »

Thuốc moretel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc moretel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc moretel là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cosyndo b là thuốc gì? Thuốc obibebe 10ml là thuốc gì? Thuốc bloci là thuốc gì? Thuốc moretel là …

Read More »

Thuốc bloci là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc bloci là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc bloci là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Kim thận bảo là thuốc gì? Sendimex thấp biệt hoàn có tác dụng gì? Thuốc smart air 4mg là thuốc …

Read More »

Thuốc vigentin 500/125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vigentin 500/125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vigentin 500/125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc zentobiso 5mg là thuốc gì? Thuốc mujarhabat là thuốc gì? Thuốc bonidiabet là thuốc gì? Thuốc vigentin 500/125mg …

Read More »

Thuốc philoxim 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc philoxim 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc philoxim 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc metpredni 4 A.T là thuốc gì? Thuốc phazinat 500mg là thuốc gì? Thuốc mibeplen 5mg là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc phazinat 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc phazinat 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc phazinat 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mibeplen 5mg là thuốc gì? Thuốc cefradine 1g là thuốc gì? Thuốc elitan là thuốc gì? Thuốc phazinat …

Read More »

Thuốc leflocin 150ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc leflocin 150ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc leflocin 150ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cetampir plus là thuốc gì? Sữa enfakid A+ 900g có tác dụng gì? Thuốc vaminolact là thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!