Home / Thuốc kháng sinh (page 2)

Thuốc kháng sinh

Thuốc synerzith 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc synerzith 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc synerzith 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Biosubtyl DL Davac 1g là thuốc gì? Thuốc bionic là thuốc gì? Đại trường …

Read More »

Thuốc imexime 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc imexime 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc imexime 50 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Tọa cốt hoàn vương có tác dụng gì? Kiện khớp tiêu thống có tác dụng gì? …

Read More »

Thuốc vitrex 16mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vitrex 16mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc vitrex 16mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fe new g7 là thuốc gì? Thuốc beetona là thuốc gì? Kem xoa bóp sungaz …

Read More »

Thuốc belesmin 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc belesmin 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc belesmin 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc glotamin c là thuốc gì? Thuốc zentrax 400mg là thuốc gì? Thuốc mezicef 1.5g là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc brelmocef 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc brelmocef 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc brelmocef 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc paracetamol 500mg mkp là thuốc gì? Thuốc silymax extra là thuốc gì? Thuốc dasagold là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc mezicef 1.5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc mezicef 1.5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc mezicef 1.5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Sơ can bình vị tán có tác dụng gì? Thuốc mediclary là thuốc gì? Thuốc coldtacin extra là thuốc …

Read More »

Thuốc zitrex 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc zitrex 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc zitrex 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc sanrabe 20 là thuốc gì? Thuốc phụ khang tán có tác dụng gì? Thuốc d-a-r là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc eucinat 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc eucinat 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc eucinat 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pms claminat 1g là thuốc gì? Thuốc klamex 250 là thuốc gì? Thuốc rodazol là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc pms claminat 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pms claminat 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pms claminat 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc klamex 250 là thuốc gì? Thuốc rodazol là thuốc gì? Nhỏ mũi otriven 0.025% có tác dụng …

Read More »

Thuốc klamex 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc klamex 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc klamex 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc rodazol là thuốc gì? Nhỏ mũi otriven 0.025% có tác dụng gì? Thuốc onlizin là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!