Home / Thuốc kháng sinh (page 110)

Thuốc kháng sinh

Thuốc haginat 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc haginat 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc skdol baby là thuốc gì? Thuốc dopagan 500mg là thuốc gì? Thuốc maxdotyl …

Read More »

Thuốc medoclav tablets 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc medoclav tablets 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cezil là thuốc gì? Thuốc nergamdicin là thuốc gì? Thuốc pymenospain là …

Read More »

Thuốc menison 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc menison 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pymenospain là thuốc gì? Thuốc mitux 200mg là thuốc gì? Thuốc apitim 5mg …

Read More »

Thuốc augbactam 625 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc augbactam 625 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc esomez là thuốc gì? Thuốc pymenospain là thuốc gì? Thuốc mitux 200mg là thuốc …

Read More »

Thuốc dorogyne 750 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dorogyne 750 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hagimox là thuốc gì? Thuốc mitux 200mg là thuốc gì? Thuốc domitral 2.5mg là thuốc …

Read More »

Thuốc ospamox 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ospamox 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc kavasdin là thuốc gì? Thuốc domitral 2.5mg là thuốc gì? Thuốc mitux 200mg là …

Read More »

Thuốc mitux 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc mitux 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hagimox là thuốc gì? Thuốc magdivix là thuốc gì? Thuốc esomez là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!