Home / Thuốc kháng sinh (page 109)

Thuốc kháng sinh

Thuốc alphadeka dk là thuốc gì? chữa bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc alphadeka dk là thuốc gì? chữa bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc sedangen là thuốc gì? Thuốc biresort 10mg là thuốc gì? Thuốc disolvan là thuốc …

Read More »

Thuốc cadicefpo 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc cadicefpo 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mecefix be là thuốc gì? Thuốc mydocalm 50mg là thuốc gì? Thuốc ambron …

Read More »

Thuốc hasalbu 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc hasalbu 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ultracet 37.5mg là thuốc gì? Thuốc betaserc 16mg là thuốc gì? Thuốc gliatilin …

Read More »

Thuốc mecefix be 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc mecefix be 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc adrenoxyl là thuốc gì? Thuốc acetaminophen 500mg là thuốc gì? Thuốc tanganil 500mg …

Read More »

Thuốc augtipha 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc augtipha 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc verospiron 25mg là thuốc gì? Thuốc mephenesin 500mg là thuốc gì? Thuốc haginat 500mg là thuốc …

Read More »

Thuốc terdobon là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc terdobon là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lansoprazol stada 30mg là thuốc gì? Thuốc dorocron mr là thuốc gì? Thuốc mephenesin 500mg …

Read More »

Thuốc proxacin 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc proxacin 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc lansoprazol stada 30mg là thuốc gì? Thuốc dorocron mr là thuốc gì? Thuốc mephenesin …

Read More »

Thuốc lacbio pro (viên) là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc lacbio pro (viên) là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ofmantine domesco 625mg là thuốc gì? Thuốc haginat 500mg là thuốc gì? Thuốc dopagan …

Read More »

Thuốc ofmantine domesco 625mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ofmantine domesco 625mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vashasan là thuốc gì? Thuốc menison 4mg là thuốc gì? Thuốc skdol baby …

Read More »
error: Content is protected !!