Home / Thuốc kháng sinh (page 107)

Thuốc kháng sinh

Thuốc inflazym là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc inflazym là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc stoguard là thuốc gì? Thuốc fizoti là thuốc gì? Thuốc kovir là …

Read More »

Thuốc vizicin 125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc vizicin 125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fizoti là thuốc gì? Thuốc topxol 150 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc fizoti là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc fizoti là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc kovir là thuốc gì? Thuốc mofirum m là thuốc gì? Thuốc ludox …

Read More »

Thuốc oribier có tác dụng gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc oribier có tác dụng gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc chloramphenicol là thuốc gì? Thuốc kotase là thuốc gì? Thuốc magrax là thuốc gì?   …

Read More »

Thuốc ludox 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ludox 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc neurolaxan b là thuốc gì? Thuốc tavanic 500mg là thuốc gì? Thuốc magrax là …

Read More »

Thuốc tavanic 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tavanic 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc luotai là thuốc gì? Thuốc maloxid p gel là thuốc gì? Thuốc magrax là …

Read More »

Thuốc ebastine 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ebastine 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc edevexin 400mg là thuốc gì? Thuốc kotase là thuốc gì? Thuốc hinewmum là thuốc …

Read More »

Thuốc kotase 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc kotase 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc glumedy capsule là thuốc gì? Thuốc allerfar 4mg là thuốc gì? Thuốc atropin sulfat …

Read More »

Thuốc allerfar 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc allerfar 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc quincef 125mg là thuốc gì? Thuốc vosfarel 20mg là thuốc gì? Thuốc metazydyna 20mg …

Read More »

Thuốc quincef 125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc quincef 125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fenbrat 300mg là thuốc gì? Thuốc gynoternan là thuốc gì? Thuốc panangin là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!