Home / Thuốc kháng sinh (page 107)

Thuốc kháng sinh

Thuốc telfast hd 180 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc telfast hd 180 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc telfast hd 180 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc servigesic là thuốc gì? Thuốc synervit là thuốc gì? Thuốc acepron 250mg …

Read More »

Thuốc claminat 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc claminat 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc synervit là thuốc gì? Thuốc canxi corbiere 5ml là thuốc gì? Thuốc dinalvic …

Read More »

Thuốc sansvigyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc sansvigyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc arginine là thuốc gì? Thuốc calsid 1250 là thuốc gì? Thuốc vinpocetin là thuốc …

Read More »

Thuốc cotriseptol 480mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc cotriseptol 480mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc grangel là thuốc gì? Thuốc ercefuryl 200mg là thuốc gì? Thuốc mezatam là …

Read More »

Thuốc Xonatrix Forte là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Xonatrix Forte là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc loxoprofen là thuốc gì? Thuốc ludox 200 là thuốc gì? Thuốc topxol 150 là …

Read More »
error: Content is protected !!