Home / Thuốc kháng sinh (page 105)

Thuốc kháng sinh

Thuốc augoken 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc augoken 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ery là thuốc gì? Thuốc cefalexin 500mg domesco là thuốc gì? Thuốc happynor …

Read More »

Thuốc Cefotaxim 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc Cefotaxim 1g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc azithromycin 250mg là thuốc gì? Thuốc umexim 200 là thuốc gì? Thuốc franrogyl …

Read More »

Thuốc ery 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc ery 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cefalexin 500mg domesco là thuốc gì? Thuốc happynor là thuốc gì? Thuốc franrogyl …

Read More »

Thuốc azithromycin 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc azithromycin 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc umexim 200 là thuốc gì? Thuốc mypara 500mg là thuốc gì? Thuốc franrogyl …

Read More »

Thuốc cefalexin 500mg domesco là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cefalexin 500mg domesco là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc acehasan 200mg là thuốc gì? Thuốc trineuron là thuốc gì? Thuốc happynor là …

Read More »

Thuốc franrogyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc franrogyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc pyfaclor 500mg là thuốc gì? Thuốc Huonshepona là thuốc gì? Thuốc cefixim 50mg là thuốc …

Read More »

Thuốc pyfaclor 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pyfaclor 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc myderison là thuốc gì? Thuốc biragan 500 là thuốc gì? Thuốc acehasan 200mg là …

Read More »

Thuốc cefixim 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cefixim 50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dogtapine là thuốc gì? Thuốc aerius siro 0.5mg/ml là thuốc gì? Thuốc tovalgan 150mg …

Read More »

Thuốc aerius siro 0.5mg/ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc aerius siro 0.5mg/ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Daehwa almetamin tab có tác dụng gì? Thuốc tovalgan 150mg là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!