Home / Thuốc kháng sinh (page 100)

Thuốc kháng sinh

Thuốc clorpheniramin maleat 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc clorpheniramin maleat 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cenpadol là thuốc gì? Thuốc cetirizin là thuốc gì? Thuốc pomulin là …

Read More »

Thuốc loratadin 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc loratadin 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc soli medon là thuốc gì? Thuốc donox 30mg là thuốc gì? Thuốc dimin …

Read More »

Thuốc cetirizin 10mg là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc cetirizin 10mg là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bailuzym zn là thuốc gì? Thuốc loximat 500 là thuốc gì? Thuốc nicerol 2.5mg …

Read More »

Thuốc rinofil 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc rinofil 100ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc nootropyl 800mg là thuốc gì? Thuốc thecenamin là thuốc gì? Thuốc loximat 500 …

Read More »

Thuốc delopedil 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc delopedil 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dibetalic 15g là thuốc gì? Thuốc zengesic là thuốc gì? Thuốc glomezol là thuốc …

Read More »

Thuốc tyrotab 1mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tyrotab 1mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc scanneuron là thuốc gì? Thuốc descotyl 250mg là thuốc gì? Thuốc gabahasan 300 là thuốc …

Read More »

Thuốc doropycin 3mui là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc doropycin 3mui là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc enpovid ad là thuốc gì? Thuốc spacmarizine là thuốc gì? Thuốc loravidi là thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!