Home / Thuốc kháng sinh (page 10)

Thuốc kháng sinh

Thuốc trom 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc trom 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc trom 250 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc montair 10mg là thuốc gì? Thuốc mekoaryl 4mg là thuốc gì? Thuốc dolocep 200mg là …

Read More »

Thuốc dolocep 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc dolocep 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc dolocep 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc paralmax 500 tabs là thuốc gì? Thuốc anrbe là thuốc gì? Thuốc pantotab là thuốc …

Read More »

Thuốc topdinir 300mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc topdinir 300mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc topdinir 300mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc sernal là thuốc gì? Thuốc tracutil là thuốc gì? Thuốc paindol là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc dalacin c là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc dalacin c là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dalacin c là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc sorbitol stada 5g là thuốc gì? Thuốc cleafex 75mg là thuốc gì? Thuốc zapnex 10mg là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc wonfixime 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc wonfixime 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc wonfixime 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Isotrex cream 0.05% là thuốc gì? Thuốc orenter là thuốc gì? Thuốc remeron 30mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc nepotel 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc nepotel 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nepotel 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Antanazol cream có tác dụng gì? Thuốc neocin là thuốc gì? Thuốc pza 500mg là thuốc gì? Thuốc nepotel …

Read More »

Thuốc opox 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc opox 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc opox 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc podoxime 200mg là thuốc gì? Thuốc evofix 400mg là thuốc gì? Thuốc armolipid plus là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc monocef o 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc monocef o 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc monocef o 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc honitus là thuốc gì? Kinh hoa vị khang có tác dụng gì? Nuvats cream có tác dụng …

Read More »

Thuốc podoxime 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc podoxime 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc podoxime 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc evofix 400mg là thuốc gì? Thuốc armolipid plus là thuốc gì? Skincol gel có tác dụng gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc evofix 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc evofix 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc evofix 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc armolipid plus là thuốc gì? Skincol gel có tác dụng gì? Thuốc colonic là thuốc gì? Thuốc evofix …

Read More »
error: Content is protected !!