Home / Thuốc giảm đau (page 61)

Thuốc giảm đau

Thuốc ultracet 37.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc ultracet 37.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hapacol blue 500mg là thuốc gì? Thuốc clabact 250 là thuốc …

Read More »

Thuốc nitromint 2.6mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc nitromint 2.6mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc nivalin 2 5mg là thuốc gì? Thuốc mecefix be là thuốc …

Read More »

Thuốc acid acetylsalicylic 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc acid acetylsalicylic 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc medoclav tablets 1g là thuốc gì? Thuốc mephenesin 500mg là …

Read More »

Thuốc ibuprofen 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ibuprofen 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ibuprofen 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc clabact 250 là thuốc gì? Thuốc enalapril 5mg là thuốc gì? Thuốc lacbio pro …

Read More »

Thuốc acetaminophen 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc acetaminophen 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tanganil 500mg là thuốc gì? Thuốc terdobon là thuốc gì? Thuốc clabact 250 là …

Read More »

Thuốc hapacol blue 500mg là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc hapacol blue 500mg là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mephenesin 500mg là thuốc gì? Thuốc nitrostad retard 2.5mg là thuốc gì? Thuốc hapenxin …

Read More »

Thuốc skdol baby 125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc skdol baby 125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. B-ài viết liên quan: Thuốc dorocardyl 40mg là thuốc gì? Thuốc mitux 200mg là thuốc gì? Thuốc dorotyl …

Read More »

Thuốc dopagan 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dopagan 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vashasan là thuốc gì? Thuốc dorogyne là thuốc gì? Thuốc scanax 500 là thuốc …

Read More »

Thuốc panactol 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc panactol 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dorotyl 250mg là thuốc gì? Thuốc apitim 5mg là thuốc gì? Thuốc trimafort là …

Read More »

Nhiệt miệng pv có tác dụng gì? hiệu quả không? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Nhiệt miệng pv có tác dụng gì? hiệu quả không? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cytan 500mg trị bệnh gì? Thuốc ibatonic là thuốc gì? Thuốc bôi kamistad là …

Read More »
error: Content is protected !!