Home / Thuốc giảm đau (page 61)

Thuốc giảm đau

Thuốc vintanil là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc vintanil là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cadicefpo 100 là thuốc gì? Thuốc ambron là thuốc gì? Thuốc vacolaren 20mg là …

Read More »

Thuốc biresort 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc biresort 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc disolvan là thuốc gì? Thuốc vacolaren 20mg là thuốc gì? Thuốc hornol 5mg …

Read More »

Thuốc ultracet 37.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc ultracet 37.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc hapacol blue 500mg là thuốc gì? Thuốc clabact 250 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc acid acetylsalicylic 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc acid acetylsalicylic 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc medoclav tablets 1g là thuốc gì? Thuốc mephenesin 500mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc acetaminophen 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc acetaminophen 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tanganil 500mg là thuốc gì? Thuốc terdobon là thuốc gì? Thuốc clabact 250 là …

Read More »

Thuốc hapacol blue 500mg là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc hapacol blue 500mg là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc mephenesin 500mg là thuốc gì? Thuốc nitrostad retard 2.5mg là thuốc gì? Thuốc hapenxin …

Read More »

Thuốc skdol baby 125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc skdol baby 125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. B-ài viết liên quan: Thuốc dorocardyl 40mg là thuốc gì? Thuốc mitux 200mg là thuốc gì? Thuốc dorotyl …

Read More »

Thuốc dopagan 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dopagan 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vashasan là thuốc gì? Thuốc dorogyne là thuốc gì? Thuốc scanax 500 là thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!