Home / Thuốc giảm đau (page 60)

Thuốc giảm đau

Thuốc loxoprofen 60mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc loxoprofen 60mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc kedermfa là thuốc gì? Thuốc nutrimama là thuốc gì? Thuốc ebastine 10mg là …

Read More »

Thuốc magrax 90mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc magrax 90mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc buscopan tab 10mg là thuốc gì? Thuốc thephaco là thuốc gì? Thuốc deniocal …

Read More »

Thuốc siberizin 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc siberizin 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc genpharmason là thuốc gì? Thuốc miarotin là thuốc gì? Thuốc alvesin 40mg là …

Read More »

Thuốc drotaverin hydrochloride 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc drotaverin hydrochloride 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc drotaverin hydrochloride 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc valacal là thuốc gì? Thuốc antacil là thuốc gì? Thuốc cataflam 25mg …

Read More »

Thuốc vosfarel 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc vosfarel 20mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc quincef 125mg là thuốc gì? Thuốc fenbrat 300mg là thuốc gì? Thuốc kaleorid 600mg …

Read More »

Thuốc acetyl leucin 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc acetyl leucin 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc enterpass là thuốc gì? Thuốc fosmicin 500 là thuốc gì? Thuốc sedangen là …

Read More »

Thuốc sedangen là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc sedangen là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc vintanil là thuốc gì? Thuốc cadicefpo 100 là thuốc gì? Thuốc ambron là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!