Home / Thuốc giảm đau (page 59)

Thuốc giảm đau

Thuốc imidu 60mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc imidu 60mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc beesmatin là thuốc gì? Thuốc fumagate fort là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc greatcet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc greatcet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc neurontin 300mg là thuốc gì? Thuốc bocinor là thuốc gì? Thuốc sansvigyl …

Read More »

Thuốc hapacol kids 150 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tìm kiếm thuốc: Nhiều người thắc mắc Thuốc hapacol kids 150 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc sanlein 0.1 là thuốc gì? Thuốc grangel là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc coxlec 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc coxlec 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc kovir là thuốc gì? Thuốc mecob 500 là thuốc gì? Thuốc inflazym là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc loxoprofen 60mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc loxoprofen 60mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc kedermfa là thuốc gì? Thuốc nutrimama là thuốc gì? Thuốc ebastine 10mg là thuốc …

Read More »

Thuốc magrax là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc magrax là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc buscopan tab 10mg là thuốc gì? Thuốc thephaco là thuốc gì? Thuốc deniocal là thuốc …

Read More »

Thuốc siberizin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc siberizin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc genpharmason là thuốc gì? Thuốc miarotin là thuốc gì? Thuốc alvesin 40mg là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc drotaverin hydrochloride 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc drotaverin hydrochloride 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc drotaverin hydrochloride 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan:   Thuốc valacal là thuốc gì? Thuốc antacil là thuốc gì? Thuốc cataflam 25mg …

Read More »

Thuốc miarotin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc miarotin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc alvesin 40mg là thuốc gì? Thuốc cataflam 25mg là thuốc gì? Thuốc buscopan tab 10mg …

Read More »

Thuốc cataflam 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc cataflam 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc harine 40mg là thuốc gì? Thuốc buscopan tab 10mg là thuốc gì? Thuốc alverin …

Read More »
error: Content is protected !!