Home / Thuốc giảm đau (page 58)

Thuốc giảm đau

Thuốc sotstop là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc sotstop là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc kalmeco là thuốc gì? Thuốc benidi là thuốc gì? Thuốc tanamisolblue là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc mekocetin 0.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc mekocetin 0.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc gastropulgite 3g là thuốc gì? Thuốc cadiroxim 500 là thuốc gì? Thuốc valygyno …

Read More »

Thuốc califarco là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc califarco là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc flagyl 250mg là thuốc gì? Thuốc spiramycin là thuốc gì? Thuốc metrogyl 250mg là …

Read More »

Thuốc zytee rb 10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc zytee rb 10ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc boligenax là thuốc gì? Thuốc naphacogyl là thuốc gì? Thuốc Neo-tergynan là …

Read More »

Thuốc fahado 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc fahado 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc polidom là thuốc gì? Thuốc clotrimazole là thuốc gì? Thuốc zidocin là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc mypara 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc mypara 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc franrogyl là thuốc gì? Thuốc pyfaclor 500mg là thuốc gì? Thuốc Huonshepona là thuốc …

Read More »

Thuốc tatanol 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tatanol 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc sucralfate là thuốc gì? Thuốc loperamid 2mg là thuốc gì? Thuốc moprazol 20mg là …

Read More »

Thuốc tovalgan 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tovalgan 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc glexil 500 là thuốc gì? Thuốc prednisolon 5mg là thuốc gì? Thuốc augbidil 625mg …

Read More »

Thuốc di antalvic là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc di antalvic là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc acehasan 200mg là thuốc gì? Thuốc racecadotril 30mg là thuốc gì? Thuốc adagrin 50mg …

Read More »

Thuốc biragan 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc biragan 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc calcitriol 0.25mcg là thuốc gì? Thuốc metronidazol 250mg là thuốc gì? Thuốc sepratis là …

Read More »
error: Content is protected !!