Home / Thuốc giảm đau (page 40)

Thuốc giảm đau

Thuốc donaklyn là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc donaklyn là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc donaklyn là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc opecalcium plus là thuốc gì? Thuốc uscefdin là thuốc gì? Thuốc mepheboston là thuốc …

Read More »

Thuốc orilope 800mg là thuốc gì? điều trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc orilope là thuốc gì? điều trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc orilope 800mg là thuốc gì? điều trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc foncitril là thuốc gì? Thuốc ricovir em là thuốc gì? Thuốc ticodulin 80mg là …

Read More »

Thuốc sotraphar notalzin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc sotraphar notalzin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc sotraphar notalzin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc europulgite là thuốc gì? Thuốc rabeflex là thuốc gì? Thuốc neoamiyu là thuốc …

Read More »

Thuốc dibulaxan 325mg là thuốc gì? điều trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc dibulaxan là thuốc gì? điều trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc dibulaxan 325mg là thuốc gì? điều trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc serc 8mg là thuốc gì? Thuốc ovacef là thuốc gì? Thuốc biloxcin là …

Read More »

Thuốc ailaxon là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc ailaxon là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ailaxon là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc racedagim là thuốc gì? Thuốc colitis là thuốc gì? Thuốc cetabudol là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc travicol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc travicol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc travicol là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc trimesotex là thuốc gì? Thuốc uvomo là thuốc gì? Thuốc kiisin là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc liozin là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc liozin là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc liozin là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cefatam 750 là thuốc gì? Thuốc kaflovo là thuốc gì? Thuốc spasvina là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc beemenocin là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc beemenocin là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc beemenocin là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc felodil 5mg là thuốc gì? Thuốc emerazol là thuốc gì? Thuốc liverese là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!