Home / Thuốc bôi

Thuốc bôi

Axcel Fusidic Acid B-Cream có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Axcel Fusidic Acid B-Cream có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Axcel Fusidic Acid B-Cream có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc tamunix là thuốc gì? Thuốc fegem 100 là thuốc gì? Thuốc combiwave SF 250 là thuốc gì? Axcel Fusidic Acid …

Read More »

Eucerin Ato Control Acute Care có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Eucerin Ato Control Acute Care có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Eucerin Ato Control Acute Care có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Hoa nhũ khang có tác dụng gì? Active Meno aktiv có tác dụng gì? Thuốc Ceteco GLUCOSAMIN 250mg là thuốc …

Read More »

Derma forte gel 15g có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Derma forte gel 15g có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Derma forte gel 15g có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ibuprofen 600mg là thuốc gì? Sorbitol delalande 5g có tác dụng gì? Thuốc pain relief acetaminophen 500mg là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc đỏ là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc đỏ là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc đỏ là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dailivit 125ml là thuốc gì? Thuốc lycopen là thuốc gì? Thuốc rutin c complex là thuốc gì? Thuốc đỏ …

Read More »

Thuốc dermacol b 15g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc dermacol b 15g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc dermacol b 15g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Ích thận khang có tác dụng gì? Thuốc topbrain là thuốc gì? Linh chi opc có tác dụng …

Read More »

Thuốc aciclovir cream bp 5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc aciclovir cream bp 5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc aciclovir cream bp 5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Gel erossan care có tác dụng gì? Thuốc fefasdin 180 là thuốc gì? Thuốc anti max là …

Read More »

Thuốc bactronil 5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc bactronil 5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc nắc Thuốc bactronil 5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc etopha 200 DT là thuốc gì? Thuốc inulin là thuốc gì? Thuốc bổ gân tê bại có tác …

Read More »

Thuốc panthenol cream 20g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc panthenol cream 20g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc panthenol cream 20g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc physiodose là thuốc gì? Thuốc synervit f là thuốc gì? Thuốc tydol plus là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!