Home / Tag Archives: Thuốc kháng sinh

Tag Archives: Thuốc kháng sinh

Thuốc bifumax 125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc bifumax 125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc bifumax 125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Thuốc bifumax 125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Thuốc bifumax 125 là thuốc gì? có …

Read More »

Thuốc vidlox 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc vidlox 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... 1 / 5 ( 1 vote ) Nhiều người thắc mắc Thuốc vidlox 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc newcilotal là thuốc gì? Thuốc gartrinal là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc cefpobiotic 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc cefpobiotic 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

1 / 5 ( 1 vote ) Nhiều người thắc mắc Thuốc cefpobiotic 200 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc zedoxim 200 là thuốc gì? Thuốc fungiact là thuốc gì? Dung …

Read More »

Thuốc roxinate 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc roxinate 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

1 / 5 ( 1 vote ) Nhiều người thắc mắc Thuốc roxinate 150mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ibuhadi là thuốc gì? Thuốc dupraz 20 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc clamisel 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc clamisel 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

1 / 5 ( 1 vote ) Nhiều người thắc mắc Thuốc clamisel 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ibucapvic là thuốc gì? Thuốc vitrum prenatal là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc azikid 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc azikid 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

1 / 5 ( 1 vote ) Nhiều người thắc mắc Thuốc azikid 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc phabico là thuốc gì? Thuốc opeverin 135 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!