Home / Tag Archives: Thuốc huyết áp

Tag Archives: Thuốc huyết áp

Thuốc besart 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc besart 300 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc bepanthen là thuốc gì? Thuốc becozyme là thuốc gì? Thuốc aulakan là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc renitec 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc renitec 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc methyldopa 250mg là thuốc gì? Thuốc dantrium là thuốc gì? Thuốc micardis telmisartan 40mg …

Read More »

Thuốc methyldopa 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc methyldopa 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc dantrium là thuốc gì? Thuốc micardis telmisartan 40mg là thuốc gì? Thuốc zestril 5mg …

Read More »

Thuốc zestoretic 20 12.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc zestoretic 20 12.5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc valparin 200mg là thuốc gì? Thuốc myleran 300 là thuốc gì? Thuốc bsi …

Read More »

Thuốc zadirex h là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc zadirex h là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc metelmic là thuốc gì? Thuốc omegut là thuốc gì? Thuốc glovitor 10mg là thuốc …

Read More »

Thuốc valsartan 80mg là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc valsartan 80mg là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc paciflam 0.5mg/ml là thuốc gì? Thuốc tyrozet forte 500/5mg là thuốc gì? Thuốc dolcontral …

Read More »

Thuốc tanatril 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tanatril 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc rocephin 1g là thuốc gì? Thuốc nuutragen plus là thuốc gì? Thuốc stomagold 40mg …

Read More »

Thuốc betaloc zok 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc betaloc zok 25mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cyclonamin là thuốc gì? Thuốc pms cedipect là thuốc gì? Thuốc solupred 20mg …

Read More »

Thuốc natrilix sr 15mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc natrilix sr 15mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc amlodipine stada 5 mg là thuốc gì? Thuốc skaba là thuốc gì? Thuốc …

Read More »
error: Content is protected !!