Home / Tag Archives: Thuốc hô hấp (page 2)

Tag Archives: Thuốc hô hấp

Thuốc pneumorel 80mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc pneumorel 80mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc pneumorel 80mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc isolab là thuốc gì? Thuốc ampecyclal 300mg là thuốc gì? Thuốc lucidril 250mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Nhân sâm bại độc 100ml có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhân sâm bại độc 100ml có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Nhân sâm bại độc 100ml có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc sumatriptan 50mg là thuốc gì? Cineline 250ml có tác dụng gì? Thuốc arastad 20 stada là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc prosbee 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc prosbee 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Loading... Nhiều người thắc mắc Thuốc prosbee 5ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc medoclav 625 là thuốc gì? Thuốc gmp bromesa là thuốc gì? Thuốc androcur 50mg là thuốc gì? …

Read More »

Tan chao khun là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Tan chao khun là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Tan chao khun là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cefbuten 200 là thuốc gì? Thuốc augtipha 625mg là thuốc gì? Thuốc Medo Alpha 42 là thuốc gì? …

Read More »

Song long bổ tinh đơn có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Song long bổ tinh đơn có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Song long bổ tinh đơn có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc sulpiride dnp 50 là thuốc gì? Thuốc acepron codein là thuốc gì? Thuốc phadogreen là thuốc gì? Song long …

Read More »

Thuốc sabumax là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc sabumax là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc sabumax là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc phloroglucinol 80mg là thuốc gì? Thuốc h-vacolaren là thuốc gì? Thuốc wicky 20mg là thuốc gì? Thuốc sabumax là …

Read More »

Thuốc avelox 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc avelox 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc avelox 400mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://thuocgiabaonhieu.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc glotadol power là thuốc gì? Thuốc biosubtyl ii 1g là thuốc gì? Thuốc fexodinefast 180 là thuốc gì? …

Read More »
error: Content is protected !!